วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วาดม้าด้วยเกรยอง


พระสุวรรณสาม


พระพุทธเจ้าออกแบบตัวละคร