วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วาดให้"รายการตีสิบ"

เล่าเรื่องภรรยาตลกท่านหนึ่งประสบอุบัติเหตุ


วาดคุณทองแดง


นรก


ทดลองวาดพระพุทธองค์

 ทดลองวาดพระพุทธองค์ หาแนวทางใหม่ในแบบฉบับคันธาระ(มีหนวดด้วย)