วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ปรินิพพานบำเพ็ญทุกรกิริยาพระพุทธเจ้าสามเณรสองสาวกเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้ากับองคุลิมาล

องคุลิมาล

เสด็จลงจากดาวดึงส์

พุทธประวัติ

บวชภิกษุณี

ประสูติ

สวนเจ้าเชตุ


วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ฉากยุทธหัตถี

ภาพวาดดินสอขนาดใหญ่ ใช้ในงานที่ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

sketch drawing


ล้อเลียนละคร"นวลนางข้างเขียง"
ล้อเลียน"ย.โย่ง กับ พิษณุ"


วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วาดให้"รายการตีสิบ"

เล่าเรื่องภรรยาตลกท่านหนึ่งประสบอุบัติเหตุ


วาดคุณทองแดง


นรก


ทดลองวาดพระพุทธองค์

 ทดลองวาดพระพุทธองค์ หาแนวทางใหม่ในแบบฉบับคันธาระ(มีหนวดด้วย)