วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

พระพุทธเจ้ากับองคุลิมาล

องคุลิมาล

เสด็จลงจากดาวดึงส์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น