วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

พระพุทธเจ้า2 ความคิดเห็น:

  1. เป็นพระสูตรไหน หนอ ช่วยบอกหน่อย

    ตอบลบ
  2. พระยามาร อาราธนาให้ปลงอายุสังขาร ใช่หรือปล่าว

    ตอบลบ