วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ฉากยุทธหัตถี

ภาพวาดดินสอขนาดใหญ่ ใช้ในงานที่ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น